Profiel

Manager, adviseur, onderzoeker.

Mijn kracht ligt in de onafhankelijke aanpak van complexe problemen en processen op het snijvlak van mijn drie kernexpertises HR, organisatiekunde en bestuurskunde/governance. Daar maak ik verbinding tussen theorie & beleid en praktijk & uitvoering. Ik heb in de volle breedte en op alle niveaus ervaring met en kennis van het publieke domein (2e kamer, ministeries, ZBO’s, provincies, gemeenten, waterschappen, veiligheids­regio’s en andere gemeenschappelijke regelingen, gerechtelijke diensten, politie, onderzoek & onderwijs, gezondheidszorg, nutsbedrijven, toezichthouders etc.).

Ik heb ruime bestuurlijke en governance ervaring. Ook adviseer ik regelmatig vanuit een onafhankelijke rol aan toezichthouders en bestuurders bij complex problemen op het terrein van governance, organisatie(verandering), HR en vertrouwensonderzoek.

Als medeoprichter en managing partner heb ik bijgedragen aan de opbouw van Leeuwendaal tot toonaangevend HR- en organisatieadviesbureau voor de publieke sector. Als manager heb ik een HR-adviesgroep en een organisatieadviesgroep opgebouwd en in de markt gezet. Hierbij spreek ik medewerkers aan op hun talenten en faciliteer en stimuleer ik samenwerking en professioneel handelen.

Als interim-manager, projectleider en adviseur heb ik organisaties geholpen met hun HR-beleid, HR-instrumenten, en organisatieverandering- en ontwikkeling te implementeren en duurzaam te borgen. Daarbij help ik organisaties de kracht en talenten van hun mensen in te zetten en tot ontplooiing te brengen. Ik heb in de volle breedte en op alle niveaus ervaring met en kennis van het publieke domein.

Als lid van Le Conseil Scientifique d’EUROPA (Entretiens Universitaires Réguliers pour l’Administration en Europe) en hun liaison naar Erasmus Universiteit en Radboud Universiteit, heb ik bijgedragen aan dit wetenschappelijk netwerk van de Europese Unie op het terrein van vernieuwing in de publieke sector en aan diverse Europese wetenschappelijke studies, rapporten, presentaties en publicaties.


Werkervaring

01.1990 – heden         

Leeuwendaal; HR- en organisatieadviesbureau voor het publieke domein (ca. 200 medewerkers)

Rollen:

 • Domein reorganiseren en veranderen
 • Domeinmanager vertrouwensonderzoek (integriteit, ongewenst gedrag, conflict e.d.)
 • ACP en CMC-coördinator (stimuleren en borgen van professionalisering van onze adviseurs)
 • Interim management (laatste opdracht: Manager bestuurszaken en strategisch directiesecretaris gemeente Westland)
 • Leiden van en adviseren bij complexe vraagstukken en projecten op het terrein van organisatieverandering, governance en HR

Resultaten:

 • Leeuwendaal (ca. 200 medewerkers en een gevestigde naam in de branche) mede opricht en opgebouwd
 • HRM-adviesgroep en brede klantenkring opgebouwd en geleid
 • Organisatieadviesgroep en brede klantenkring opgebouwd en geleid
 • Succesvol afgeronde reorganisaties, vertrouwensonderzoeken, HRM-trajecten en organisatieonderzoeken waarmee het publieke domein is versterkt

01.1987 – 12.1989

Stichting management; Organisatieadviesbureau van de VNG

 • HR-adviseur

01.1987-12-1988

Wegener persgroep

 • Journalist en fotograaf

04-1980-07-1987

Holland Program: Reisbureau voor inkomend toerismeReisleider

07-1982-06-1986

Sindbad Tours: Reisbureau voor uitgaand toerisme

 • Reisleider

Opleiding

04.2018 – 11.2018        Programma voor commissarissen en toezichthouders, Tias Business school (certificaat)

07.2007 – 07.2016        PhD bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam (PhD bull)

01.1996 – 11.1997        Post Doctorale opleiding Management Consulting, Vrije Universiteit & University of Northumbria (diploma MMC = master of management consulting)

08.1992 – 01.1994        Kerntraject organisatiekunde SIOO, met specialisatiemodules Persoonlijke Presentatie; Organisatiediagnose; Financieel Management (certificaat)

10.1988 – 01.1996        Diverse modules juridisch (strafrecht, civiel recht, bestuursrecht), bedrijfs- en bestuurskunde (logistiek, marketing, personeel, organisatie), Open Universiteit, Heerlen (certificaten)

05.1987 – 11.1987        Opleiding functiewaardering en formatiezaken, Stichting Management, Den Haag (certificaat)

09.1979 – 11.1986        Kunsthistorie (iconografie en kunsttheorie), Rijksuniversiteit Utrecht (doctoraaldiploma)

04.1983 – 02.1986        Eerste graad lesbevoegdheid, Rijksuniversiteit Utrecht (diploma)

09.1973 – 07.1979           Gymnasium B, Werenfridus college Hoorn en Corderius college Amersfoort (diploma)

Voorts uiteenlopende inhoudelijke cursussen en vaardigheidstrainingen (o.a. leiderschap, juridisch, financieel, commercieel, ICT, kwaliteitszorg, Clifton strengths coach etc.).

Maatschappelijk

01.2022 – heden

Voorzitter St. Fluxus (cultuurcentrum)

08.2017 – 08.2023         

lid van (in liaison met Erasmus Universiteit en Radboud Universiteit) Le Conseil Scientifique d’EUROPA (Entretiens Universitaires Réguliers pour l’Administration en Europe)

04.2014 – heden

Instrumentenfonds

 • 2021 – heden voorzitter (medeoprichter) toezichthoudend bestuur Instrumentenfonds De Rivieren
 • 2014 – 2021 voorzitter (medeoprichter) Instrumentenfonds Gorinchem (binnenkort overstap naar voorzitter toezichthouder)

08.2007 – heden         

Rotaryclub Leerdam

 • 2014 – heden Secretaris
 • 2013 – 2014 voorzitter
 • 2011 – 2012 voorzitter avenue vocational
 • 2008 – heden webmaster

01.2004 – heden         

Gorkums symfonieorkest (voorheen Merwe Sinfonietta)

 • 09.2013 – heden voorzitter fundraising commissie
 • 01.2008 – 09.2013 voorzitter
 • 01.2004 – 01.2008 vicevoorzitter
 • 01.2004 medeoprichter

10.2001 – heden         

lid RUSKO (reünisten Utrechts studenten koor en orkest)

 • lid kascommissie (2004-2006, 2011-2012)
 • 2013 lid tournee commissie RUSKO (tournee 2013 – J.S. Bach – Hohe Messe – Aken)
 • 2007 lid tournee commissie RUSKO (tournee 2007 – J.S. Bach – Hohe Messe – Gent)
 • 2005 initiator en voorzitter tournee commissie RUSKO (tournee 2005 – J.S. Bach – Johannes Passion – Straatsburg)

11.1998 – heden

actief Ooa lid (CMC lid = Certified Management Consultant)

 • 10.2019 – heden Lid van CMC College van belanghebbenden
 • 2015 – heden Coördinator ACP, CMC en CMC-Firm voor Leeuwendaal
 • 2010 – 2012 lid kascommissie

10-1980 – 06-2023         

(voormalig) lid CDA

 • 2021 – 2022 voorzitter programmacommissie gemeenteraadsverkiezingen 2022
 • 2006 – 2018 webmaster CDA Lingewaal
 • 2006 – 2011 bestuurslid CDA Lingewaal (afwisselend lid/ vicevoorzitter/ voorzitter)
 • 2001 – 2011 trainer Steenkampinstituut
 • 1993 – 1996 bestuurslid CDA Geldermalsen (afwisselend secretaris/ vicevoorzitter/voorzitter)
 • 1989-1992 bestuurslid CDA Culemborg (secretaris)
 • 1988 bestuurslid CDA Utrecht afdeling Noord

01.2009 – 12.2016       

08.2017 – 08.2023         

coördinatie samen eten initiatief (kookgroep) PKN Asperen Middenweg

externe vertrouwenspersoon Heerenlanden college

09.2005 – 12.2011       

vrijwilliger Vluchtelingenwerk Nederland (talen/ inburgering)

01.2005 – 12.2009       

ad hoc altviolist bij de Bach Cantatediensten Geertekerk, Utrecht

1991 – 2000 lid Jong Management (VNO/NCW)

 • 1996 – 2000 lid Jong Management (VNO/NCW) Drechtsteden
 • 1991 – 1996 lid Jong Management (VNO/NCW) Betuwe-Gelderse vallei
 • 1994 – 1996 bestuurslid (penningmeester)

1982 – 1986                   

lid Kunstorkest (altviolist / participatie in oprichtingscommissie)

1980 – 1983

Introductieweken Universiteit Utrecht

 • 1982 organisatiecommissie introductieweken Universiteit Utrecht
 • 1981 – 1983 mentortrainer introductieweken Universiteit Utrecht
 • 1980 mentor introductieweken Universiteit Utrecht

1979 – 1987                   

lid USKO (Utrechts Studenten Koor en Orkest)

 • 1986-1987 kampkrant redactie
 • 1986 lustrumboek redactie
 • 1982-1983 bestuurslid/ orkestcoördinator
 • 1981 – 1987 altviolist
 • 1979 – 1981 violist