Publicaties

The Dutch case. Continuous development in the context of eroding borders between public and private sector. In The training of public officials and elected local officials in Europe. Different perspectives from 33 European states. Parijs : CCRE, CNFTP, IASIA, OLA. 2021, pp. 278-293 (Ed. Guérard, S.)
Le cas Néerlandais. Le développement continu dans un contexte d’érosion des frontières entre secteur public et privé. In La formation des agents publics et des élus locaux en Europe. Regards croisés à partir de 33 états Européens. Parijs : CCRE, CNFTP, IASIA, OLA. 2021, pp. 325-342 (Ed. Guérard, S.)
 Migration in the Netherlands. Threats and opportunities. In The Palgrave handbook of migration in Europe. London, Palgrave macmllian, verwacht voorjaar 2020, (Eds. Ruano, M. & Franzke, J.)
Populism in the land of compromise. In European Review of Public Administration, (ERPA), juni 2020, pp. 6-8
‘Le populisme dans le pays du compromis’, Revue Européen de l’action publique, (REAP), juni 2020, pp. 6-8
 Onderzoek naar kennis en vaardigheden voorzitters en andere leden stembureaus. Den Haag, Ministerie van BZK, Leeuwendaal, 31 mei 2019 (met Schildmeijer R.J. et al.)
 Ambtsdragers, voormalig ambtsdragers en de Dijkstalwetgeving. Een evaluatie. (Mevissen, J. et al.). Amsterdam, Ministerie van BZK, Regioplan, 18 augustus 2017
 Decentralisation in the Netherlands. Decision- making Close to the People or Efficient Organisation of the State? In The Palgrave handbook of decentralisation in Europe, London, Palgrave macmllian, 2016, (Eds. Ruano, M. & Profiroiu, C.M.)
 Politiek of management. Perspectieven op intergemeentelijke samenwerking aan de hand van drie intergemeentelijke sociale diensten. Rotterdam, Erasmus Universiteit, proefschrift, 2016
 10 jaar Merwe Sinfonietta. 2014, Gorinchem
 Professionalisering is gedrag. Professionalisering in het mbo. White paper, Leeuwendaal, november 2014
 De HR-uitdagingen van de drie D’s. Niet instrumenteel, maar houding en gedrag, HR Overheid, juni 2014, pp. 32-35 (met M. Jetten)
 Investeren in vertrouwen loont, HR Overheid, januari 2014, pp. 29-31 (met E. Schut)
 Diversity strengthens real peace only through understanding, World Understanding & peace. Collection of essays., ROGEC, Pune – India, 2014, pp. 93 – 96 (November 2013, winnend essay voor de Rotary Global Essay Competition 2013, uitreiking in India voorjaar 2014, http://www.rogec.org/)
 Publieke organisaties kunnen niet om Het Nieuwe Werken heen, Kennisportaal InternetSpiegel, maart 2013
 Kijk eens breder dan alleen bedrijfsmatig, Weblog Landelijk Congres der Bestuurskunde LCB 2013, 22 februari 2013
 ‘Eindhoven versneld op weg. Crisis als vliegwiel voor nieuwe overheid’, HR Overheid, september 2012, pp. 12-14
 ‘Crisis als vliegwiel voor een nieuwe overheid. Eindhoven versneld op weg naar een hybride netwerkorganisatie’, whitepaper, Rijswijk, Leeuwendaal, 1 juni 2012
 ‘De overheidsjurist levert geld op. Juridische kwaliteitszorg als bezuinigingsinstrument’, HR Overheid, februari 2011, pp.35-36 (met C. Raat en H.P. Vogel)
 ‘Het Nieuwe Werken doelgericht inzetten. Deel 2: Multiperspectief bij doelbepaling’, HR Overheid, oktober 2011, pp. 28-30 (met S. Goes en S. van Heusden)
 ‘Het Nieuwe Werken doelgericht inzetten. Deel 1: Bezint eer gij begint’, HR Overheid, september 2011, pp. 28-30 (met S. Goes en S. van Heusden)
 De smaak van Het Nieuwe werken., Leeuwendaal, Rijswijk, augustus 2011
 “Never waste a good crisis” De financiële crisis en de nieuwe overheid, Rijswijk, Leeuwendaal, januari 2011 (whitepaper) (eerder gepresenteerd als bijdrage op het RPMS-congres “Personele herinrichting nieuwe overheid” op 18 januari 2011 te Den Haag.
 ‘Diversiteit, waarderen van verschillen’, Overheid en Personeel, juli 2010, pp. 24 – 26 (met P. Kool en V. Smits)
 ‘De flexibele organisatie, juist nu’, Leeuwendaal HR, juni 2010 (met P. Kool)
 De gemeentelijke portefeuillehouder P&O. Een onderzoek naar positie, rol en uitdagingen, (met Hiemstra, H.), Rijswijk, Leeuwendaal, mei 2010
‘Dilemma’s in remuneration of Dutch civil servants’, European Review of Public Administration, (ERPA), mei 2010, pp. 56-57 (met J. Kenter)
 ‘Duurzaamheid door flexibilisering’, Overheid en Personeel, november 2009 (met P. Kool)
 ‘Dilemmes de rémunération des fonctionnaires publics néerlandais’, Revue Européen de l’action publique, (REAP), september 2009, pp 55-57 (met J. Kenter)
 ‘Haal het beste uit generaties’, Overheid en Personeel, juli 2009, nr. 6, pp. 7-9 (met N. Broekema en C. ’t Hoen)
 ‘Veel winst te halen uit leeftijdsbewust personeelsbeleid’, Personeelsblad Inspectie Verkeer & Waterstaat, juni 2009 (interview met L. Zwaan en P. Kool door N. Houben)
‘Juist nú in leeftijdsbewust personeelsbeleid investeren’, Re-Public, 5 juni 2009, nr. 22, p. 10 (interview met L. Zwaan door A. Karadaravic);
 ‘New Public Management in The Netherlands’, ‘Nouvelle Gestion Publique aux Pays Bas’, Assemblée générale d’EUROPA, Limoges, 24 mars 2007 – Ateliers d’Europa
 ‘Intergemeentelijke samenwerking in nieuw perspectief’, Naar een vitale kleurrijke overheid., (red. Brunia, M., Hemmelder, H., Rodenburg, K.J.), SDU Uitgevers Den Haag, (Ooa, VGS, VOM), 2005, pp. 269-276
 ‘Gemeenten willen ‘sharen’, maar vooral waar dit het minste pijn doet’, www.sharedservicesbijdeoverheid.nl, juli 2005
 Shared service center voor gemeenten, de F.A.Q.’s, Leeuwendaal, april 2005 (met G. Gerritsen)
 Shared service centres in gemeenten. Een onderzoek onder burgemeesters, Leeuwendaal, april 2005 (Met P.S.C. Janssen)
 ‘Integrale handhaving in gemeenten’, De Handhavingskrant, februari 2005 (interview)
 ‘Gemeenten optimistisch over hun handhavingspraktijk’, Leeuwendaal Organisatieadvies, september 2004
 ‘Afwegingen bij Outsourcing’, Leeuwendaal Organisatieadvies, september 2004
 ‘Wethouders financiën zien efficiency en samenwerking als belangrijkste wegen tot bezuiniging’, Leeuwendaal Organisatieadvies, september 2003
 ‘Help ik moet bezuinigen’, Leeuwendaal Organisatieadvies, september 2003
 ‘Beter voor minder. Het opzetten van een shared service center’, Organisatieadvies, Leeuwendaal, mei 2003 (met A. Gombert)
 ‘Meerwaarde geven aan evaluatie van uw reorganisatie’, Organisatieadvies, Leeuwendaal, mei 2003
 ‘Integraal management achterhaald?’ (met J. Weertman), Organisatieadvies, Leeuwendaal, januari 2003
 ‘De bochtige weg naar beheerst risico. Naar een evenwichtige besluitvorming bij grote infrastructurele projecten’, Den Haag, (BZK, V&W, VNG, Regionale brandweer, Leeuwendaal), december 2001 (met Bockholts, P., Ekkers, J.H)
 ‘Competenties in gemeenten’, Arbeidszaken, januari 2001
Organisatiestrategie en HRM op basis van competenties. Het gat tussen competenties van uw organisatie en competenties van uw medewerkers gedicht, PDOMC, 1998
 USKO Lustrumboek 1980-1986, Utrecht, 1986 (red.)

Bijdrage aan diverse onderzoek dossiers van EUROPA

L’économie régionale comme accélérateur dans une approche intergouvernementale et intégrale. Presentatie voor het Colloque EUROPA : « Les politiques des collectivités territoriales en Europe pour le développement économique de leurs territoires », Limoges 26 november 2021
  Crises agricoles aux Pays-Bas. Petit pays, grand secteur agricole, immenses défis environnementaux. / Agricultural crises in The Netherlands. Small country, large agricultural sector, immense environmental challenges. Presentatie voor het Colloque EUROPA : « Les politiques agricoles et de développement rural en Europe : pour une agriculture au service de l’attractivité des territoires ? », Limoges, 29 novembre 2019
  presentatie over fietsinfrastructuur en -beleid tijdens het Colloque EUROPA, « Transports et mobilité en Europe: innover pour rapprocher les territoires », Limoges, 30 november 2018
  presentatie over de overheidsrol bij de energietransitie tijdens het Colloque EUROPA, « Quelle(s) politique(s) de l’énergie en Europe pour quel modèle de société? », Limoges, 24 november 2017
  presentatie over omgaan met vergrijzing tijdens het Colloque EUROPA, « Défis et enjeux de la silver économie en Europe », Limoges, 18 november 2016
  presentatie over HR in relatie tot liberalisering van de postmarkt tijdens het Colloque EUROPA, « Les services postaux en Europe », Limoges, 26 november 2015
  presentatie over gemeenten en regio’s tijdens het Colloque EUROPA, « Existe-t-il un modèle européen d’administration locale? », Limoges, 25 november 2011
  presentatie over intergemeentelijke samenwerking tijdens het forum van regiobestuurders in Arques (Frankrijk), 15 september 2011
  presentatie over intergemeentelijke samenwerking tijdens het ETS2010 congres te Staatsburg, «L’intercommunalité aux Pays Bas » als onderdeel van het programma L’intercommunalité en Europe: quelles rationalisations? 1 december 2010
  Mapping the public services, Public services in the European Union & in the 27 member states, mei 2010 (ed. Bauby, P., Similie, M.M.), Centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises d’intérêt économique général (CEEP) en association Reconstruire l’Action Publique (RAP) (Public Services in the Netherlands, pp. 337 – 352
  La culture, une valeur, un bien ? (Bonnotte, C., Cabadino, E., Garcia-Solana, M.J., Massart-Pierrard, F., Moleda-Zeziech, M., Zwaan, L., Hurstel, J. In Pauliat, H. (Ed.) Culture et politiques culturelles en Europe : quelles valeurs à préserver en temps de crise ? Université de Limoges, Limoges : Pulim, pp. 79-88 (2013) (verslag van le colloque EUROPA 2009)
  ontwikkelingen van posterijen in Europa (2015)
  concurrentie en marktregulering bij diensten van algemeen belang (2014)
  transparantie in het openbaar bestuur in Europa (2013)
  regio’s, territoriaal bestuur en interbestuurlijke samenwerking in Europa (2011)
  gezondheidszorg in Europa (2010)
  cultuurpolitiek in Europa (2009)
  diensten van algemeen belang in EUROPA (2009)
  veiligheid in Europa (2008)
  vorming, opleiding en loopbaanbeleid bij overheidsorganisaties in Europa (2007)
  overheidstoezicht in Europa op geprivatiseerde publieke taken en functies (2007)
  één loket ontwikkelingen bij overheden in Europa (2006)